Systemintegration
Koppla systemen!

Systemintegration kan hjälpa er!

Genom systemintegration, vår expertis och breda kompetens hjälper vi ert företag att koppla ihop systemen med API integration. För att optimera företaget och koppla samman de fristående systemen är alltså IT integrationen en essentiell del. Inte bara underlättar detta arbetet utan det sparar viktig tid som ni istället kan spendera på andra delar av er verksamhet.

Vad är Systemintegration?

Systemintegration innebär att koppla samman flera enskilda system till ett enda som samverkar. Detta innebär att datan på dem olika plattformarna delas med varandra vilket resulterar i flera positiva effekter. 

Bland annat leder systemintegration till ökad effektivitet då samtlig data finns på samma plats, men också till en bättre överblick. Ofta använder man kanske flera olika verktyg inom ett företag men genom IT integration blir inte längre detta ett tidskrävande element av arbetet. 

Kompetenser

Ring oss: 040 622 95 55

Chatta med oss

Systemintegration med API integration

Istället för att använda olika verktyg kopplas systemen ihop med hjälp av API:er, som överför information mellan dessa system automatiskt. 

Innehållet du vanligtvis hittar på appar som Facebook eller Instagram har alla blivit uppdaterade genom just API:er. API integration står för den engelska frasen Application Program Interface som på svenska översätter till applikationsprogrammerings-gränssnitt.

IT integration Malmö

Vill ni ha hjälp med er IT-integration? Det kan vara svårt att veta vart man ska börja och vilken firma man ska välja. Det finns otroligt många alternativ på marknaden men vi är experter på systemutveckling. Vi vet vad som passar just era behov och vad som gäller.

Hur ser ett samarbete ut med oss?

För oss är det viktigt att ett samarbete med mellan och och kunden är en ömsesidig dialog där båda parter strävar mot samma mål.

Därför ser vi alltid till att ha en workshop i olika former där vi tillsammans sätter projektmål och krav på kundens nya webbplattform.

Vill du bli kontaktad?