KUNDCASE

Nordentic AB

Nordentic är Skandinaciens största aktör på den tandtekniska marknaden med tolv full-service dentallaboratorier i Sverige och Danmark.
Dom tillhandahåller ett full-service koncept och levererar alla slags tandtekniska arbeten till mer än 2 000 tandläkare inom såväl den privata som den offentliga tandvården. Nordentic ligger i framkant med implementering av nya och förbättrade tekniker och material som når marknaden.
Deras erfarna personal äger spetskompetens inom alla tandtekniska konstruktioner och produkter.

Utmaningar

Nordentic köper kontinuerligt upp dentallabb runt om i Skandinavien och har på så vis även tagit över 18 hemsidor, som naturligtvis blir svårt att administrera över olika plattformar och via olika leverantörer. Ytterligare en kopplad utmaning till detta, är publicering av nyheter som gäller för både enskilda, samt samtliga labb.

Lösning från Head of Search

Till Nordentic valde vi att sätta upp en WordPress Multisite, där vi samlade samtliga labb-hemsidor.
Vi konfigurerade multisiten till att enkelt kunna krysspublicera nyheter på valfritt antal, eller till och med samtliga 18 hemsidor samtidigt.

Kommentar från Nordentic

”Head of Search är en tillförlitlig leverantör med stor kompetens. Vi har en transparens dialog där utveckling och förbättring hela tiden ligger i fokus. – Trausti Kristjansson”

Projektledare

Christoffer

040 – 622 95 55