Känner du dig vilsen bland alla digitala uttryck, förkortningar, termer och "buzzwords"?

Till din hjälp har vi tagit fram denna ordlista i fyra olika kategorier med kort förklarande text.

Google Ads

Man kan säga att Google Ads är uppdelat i olika nivåer där kontonivå kommer först följt av kampanjnivå och annonsgruppsnivå. Kampanjnivå är där man bl.a. kan ställa in budget, språk och vilken plats kampanjen ska visas på. En kampanj kan innehålla en eller flera annonsgrupper.

Annonsgrupp är det du ställer in efter att du har skapat en kampanj. Du kan ha hur många annonsgrupper du vill och de är till för att organisera dina annonser i olika kategorier. Det är i annonsgrupperna du väljer vilka sökord du vill ha för annonserna och det är där det mesta av optimering arbetet sker.

Annons är det som syns när en användare söker på något av dina sökord på Google. En annons består av tre rubriker och 3 beskrivningar och ska locka den som ser annonsen att klicka och konvertera. Det är rekommenderat att ha tre annonser under varje annonsgrupp så att Google kan testa och se vilken som presterar bäst.

Sökord är de ord du väljer att din annons ska synas på. Det betyder att när någon söker på det sökordet du har angett så kommer din annons dyka upp i användarens sökresultat. Det finns tre olika typer av sökord, bred matchning, frasmatchning och exakt matchning.

Negativa sökord används för att filtrera bort irrelevant trafik från dina annonser. Genom att använda negativa sökord kommer inte din annons att synas om en användare söker på det sökordet du angett som negativt.
Söktermer är de ord som användaren skriver i sökmotorn när de söker efter något. Det är alltså de exakta orden eller fraserna som används för att komma till din annons.
Rekommendationer finns tillgängligt på ditt Google Ads konto och hjälper dig med hur du kan förbättra dina kampanjer. Där finns många tips och ideér hur du kan göra dina kampanjer mer lönsamma och skapa bättre resultat.
Målsida, eller landningssida som det även kallas, är den sidan kunden landar på när man klickar på en annons. Målsidan ska därför vara relevant för det kunden har sökt efter för att ha högst chans till konvertering.
Med målgruppsinriktning kan du rikta dina kampanjer till de personer som är mest relevanta för din annons. Du kan ställa in målgrupp eftet t.ex. egenskaper, intressen och vanor och på så sätt skapa bättre resultat.
Med demografisk inriktning kan du ställa in dina kampanjer baserat på ålder och kön. Du utesluter då personer som inte är relevant för din annons vilket ger dig bättre resultat. Vill du ställa in mer detaljerad information gör du det under målgruppsinriktning.
Med enhetsinställningar kan du ställa in vilka enheter som din annons ska visas på. Du kan välja att visa annonsen om en användare söker från en dator, mobil eller surfplatta beroende på vad du har för tjänster eller produkter.
Kvalitetsresultat är en bedömning som Google gör på dina annonser där du kan få poäng från 1-10. Vilket resultat du får avgörs utifrån relevansen av annonsen och sökorden samt målsid
Sökvolym är hur många som har sökt på ett visst sökord under en bestämd tidsperiod. Googles sökordsplanerare är ett bra verktyg för att kolla upp sökvolymen för sökord.
Manuell CPC budgivning är en budstrategi där du själv anger högsta belopp för hur mycket varje klick får kosta. Du har på så sätt koll och styr själv hur mycket du är villig att betala för varje klick på enskilda sökord.
Med budstrategin maximera klick ställs dina bud in automatiskt så att du ska få så många klick som möjligt för den budget du angett.
Placeringar är de platser dina annonser kan visas på. Det kan vara andra webbplatser och appar som finns i Googles Display-nätverk.
Remarketing är ett effektivt sätt att marknadsföra sig på då de personer du annonserar för redan har integrerat med ditt företag och visat någon typ av intresse för det du säljer. Det ökar din varumärkeskännedom och påminner besökare om att genomföra ett köp.
Med responsiva annonser kan du skapa fler rubriker och beskrivningar än vanliga annonser. Google testar sen vilken kombination som fungerar bäst ihop och anpassar innehållet efter kunden sökterm.

Under ändringshistorik på ditt Google Ads konto kan du se alla ändringar som har gjorts på dina annonser och kampanjer sen de startades. Det kan på så sätt hjälpa dig att hålla koll på om någon viss ändring påverkat ditt resultat positivt eller negativt. 

Sökordsmatchning finns i tre olika varianter – bred matchning, frasmatchning och exakt matchning. Du väljer vilket matchningsalternativ du vill använda beroende på hur väl du vill att användarens sökterm ska matcha ditt sökord.
Frasmatchning är en sökordsmatchning som används för dina sökord. Använder du frasmatchning begränsar du resultaten för de söktermer användaren söker på. Med Frasmatchning får du trafik från just den frasen som används med ytterligare ord före eller efter.
Sökordsmatchningen exakt matchning innebär att din annons visas om en person använder en sökterm som är exakt, eller väldigt lik, ditt sökord. Det betyder att den kan visas vid felstavningar, accenter, singular eller plural utan andra ord innan eller efter.
Sökordsplaneraren är ett verktyg du kan använda för att hitta alternativa sökord till dina kampanjer samt se hur hög sök frekvensen är för de sökorden.
Med Display annonsering kan du skapa annonser som visas på andra webbplatser än Google. Ställ in vilken målgrupp annonsen ska visas för så kommer den dyka upp som en “banner” för personer när de surfar på sin favorit webbplats.
En konvertering är när en besökare har slutfört ett av dina uppsatta mål. Det kan t.ex. vara att besökaren genomför ett köp på din e-handel, registrerar sig för nyhetsbrev eller klickar på kontakta oss.
Annonsrankning är ett värde som avgör vilken position din annons ska få i sökmotorn. Vilken position annonsen får beräknas utifrån hur högt man budat och kvaliteten på annonsen.
Annonsrelevans är när Google mäter hur relevanta dina angivna sökord är för den skriva texten i annonsen. Din annons kan få tre olika statusar – Genomsnittlig, över genomsnittet och under genomsnittet.
I Google Ads kan du välja vilken budstrategi som passar dig bäst utifrån vad du vill uppnå för mål med din kampanj. Det finns olika budstrategier beroende på om du vill fokusera på att få klick, exponeringar eller konverteringar.
För varje kampanj du skapar sätter du upp en budget för hur mycket du är villig att betala per dag eller till slutdatum. Google slutar då visa din annons när budgeten uppnåtts. Det ger dig en trygghet i att du aldrig kommer spendera mer pengar än du är villig.
Varje gång din annons visas i Googles sökresultat eller annat nätverk räknas det som en exponeringar. De räknas så fort någon ser och bläddrar förbi din annons och behöver alltså inte klicka på den.
Klick är varje gång någon ser din annons och klickar någonstans på den för att komma till din webbplats. Ett klick räknas även om personen inte når din webbplats.
CPC står för kostnad per klick och betyder att du som annonsör betalar varje gång någon klickar på din annons. Du kan ställa in högsta kostnad för CPC för att säkerställa att du aldrig betalar mer än du än den summan du är villig.
CPM står för kostnad per tusen exponeringar och används främst i Google display-nätverk. Du anger då en budget som du är villig att spendera för 1000 visningar och betalar för exponeringar. CPM används främst för varumärkeskännedom.
CTR står för klickfrekvens och hjälper dig att räkna ut hur många av de som ser din annons som klickar på den. Din CTR beräknar du genom att dividera antalet klick med visningar.
CPV står för kostnad per visning och används vid videoannonsering. En visning räknas när man kollat på videon i minst 30 sekunder eller integrerar med annonsen på något vis.
CPI står för Kostnad per installation och används när du marknadsför en app. Du betalar då varje gång någon laddar ner appen.

Hemsida

För att få en besökare att stanna på din hemsida är det viktigt att sidan är användarvänlig. Det betyder att den ska vara lättorienterad med en bra struktur så att användaren hittar det den söker. En sammanhängande design och kategorier som gör det enkelt att hitta är a och o.
Bootstrap är ett ramverk från CSS- HTML- och JavaScript som används för att utveckla responsiva sajter. Ramverket består bland annat av element som knappar, tabeller, navigering och bildspel som man kan använda på sin olika webbsidor.
CSS står för Cascading Style Sheets och är en stilmall som används för att bestämma en webbplats utseende. Att använda sig utav CSS förenklar ens arbete då man enkelt kan gå in och ändra design i efterhand. Vill du t.ex ändra färg på rubriken på alla sidor gör du detta på ett och samma ställe.
CMS är en förkortning och står för Content Management System, publiceringsverktyg på svenska. Det är ett verktyg som används för att skapa webbplatser och strukturera och hantera dess innehåll. Några exempel på CMS verktyg är WordPress, Joomla och Drupal.
DNS är en förkortning av Domain Name System och är en server som kopplar ihop domännamn med ip-nummer. Varje webbsida består av ett ip-nummer men för att göra det enklare för användare är detta omvandlat till textformat. DNS-servern behövs för att översätta detta.
Ett domännamn är det som man skriver in i webbläsaren för att komma till en viss hemsida. Domännamnet är kopplat till ip-adressen men för att göra det enklare för användaren används det istället i textformat.
FTP står för File Transfer Protocol och används för att överföra filer från en plats till en annan i ett nätverk. Vanligt är att använda det när man laddar upp en fil från sin dator till en webbserver. Använder man sig av webbhotell är detta protokoll vanligt för filöverföring.
.htaccess ä en konfigurationsfil som ger direktiv hur servern ska bete sig i olika situationer. Vanligt är att använda den när man ska flytta en URL till en ny URL. .htaccess används också när man ska skapa en 404 error sida.
HTML är en förkortning av HyperText Markup Language och är ett programmeringsspråk som används för att skapa webbsidor. HTML berättar för webbläsare hur innehållet på en sida ska presenteras.
Interaktionsdesign handlar om att utforma en webbplats utifrån hur besökaren använder den. Med en bra interaktionsdesign skapar man affärsnytta genom en bra användarupplevelse för besökaren.

Man kan säga att Metadata är data som beskriver data. På en hemsida används metadata för att informera sökmotorerna om vad de olika sidorna handlar om. Att beskriva vad som är sidtitlar och beskrivning är två exempel och det är då de som visas som sökresultat på sökmotorn.

MySQL är en av de vanligaste databashanterare till hemsidor. Det är en gratis, pålitlig och stabil programvara som effektivt lagrar webbplatsers data. Programmet är licensierat under GNU och är en fri programvara.
Responsiv design betyder att en webbplats layout ändras och anpassas efter vilken enhet du använder. Det betyder att sajten alltid kommer se bra ut beroende på om du använder datorn, mobilen eller surfplattan.
Template är tomma mallar som kan användas för att bygga en hemsida. Att använda sig utav templates gör det enkelt och smidigt att skapa en snygg hemsida.
URL är en förkortning av Uniform Resource Locator och är den webbadressen du skriver in i din webbläsare för att hamna på en viss sida.
Ett webbhotell är en tjänst som lagrar din sida och gör det möjligt för den att vara uppkopplad på internet hela tiden. Det är som en stor server där du hyr utrymme för att kunna synas.
En databas är ett system som sköter insamling av data. En databas organiserar och lagrar data så att man enkelt kan söka upp och hämta det senare.
Har man en webbplats behöver man någonstans att lagra den. Hosting betyder att du hyr en plats på någon annans server eller webbhotell så att de lagrar den åt en.
Joomla är ett av världens mest använda open source CMS verktyg och är känt för sin enkla användning och utbyggbarhet. Joomla används både av privatpersoner och företag för att skapa webbplatser och online-applikationer.

E-handel

E-faktura är ett system som används inom E-handel för att kunna skicka elektroniska fakturor. Till skillnad från autogiro där pengarna dras automatiskt har man som användare mer kontroll över fakturan då man måste godkänna betalningen innan pengarna dras.
Man kan säga att ett e-handelssystem är en digital form av en fysisk butik. Det är där man ändrar utseendet på e-handeln och och hanterar funktioner som produkt och orderhantering. Några exempel på e-handelssystem är Woocommerce och Magento. Att använda sig av ett e-handelssystem är en av grundstenarna för en stark position på nätet.
GLN är en förkortning av Global Location Number som används för att lokalisera leveransplatser, fakturaadresser, arbetsställen etc. för en verksamhet och dess avdelningar.
GS1 är en organisation som arbetar med system som hanterar artikelnummer för produktindetifikaton och spårbarhet. De hjälper på så sätt till att förenkla handeln och företags affärsprocesser både globalt och lokalt.
GTIN står för Global Trade Item Number och används för att ge artiklar, förpackningar och tjänster unika artikelnummer. Det är det numret som står under en streckkod för att kunna läsa in artiklar.
EAN står för European Article Number och är den streckkod som finns på artiklar, förpackningar och tjänster. Den används för att man ska kunna läsa av märkta förpackningar i utgångskassan.
En inköpsorder är en order som sker mellan inköpare och en intern eller extern leverantör. Den innehåller information om artiklar eller tjänster vid inköp.
Ett inköpsordernummer är ett unikt nummer som ska finnas med på varje inköpsorder. Det används t.ex. vid fakturering för att kunna identifiera vilken inköpsorder fakturan tillhör.
KPI är en förkortning av Key Performance Indicator och används för att mäta resultat i en verksamhet. Att använda sig utav nyckeltal hjälper en att uppnå uppsatta mål och se vad som behövs utvecklas eller förändras.
ROI som står för Return of investment är ett mätvärde som används för att se vad man får tillbaka för sin investering. Man använder det genom att dividera vinsten av investeringen med kostnaden och används ofta i långsiktiga affärer för att se om det är lönsamt.
En konvertering är när en besökare har slutfört ett av dina uppsatta mål. Det kan t.ex. vara att besökaren genomför ett köp på din e-handel, registrerar sig för nyhetsbrev eller klickar på kontakta oss.
Ett ordernummer är ett id nummer som identifierar en beställning som du har gjort på en eller flera varor. Det används ofta som referens om man skulle ha några frågor gällande sin order. 
Ett ordervärde är ett sammanlagt värde av alla de produkter eller artiklar du har beställt.
För att slippa manuellt arbete är det viktigt att integrera sin e-handel till olika affärssystem. Det kan handla om kundinformation, information om logistik, priser eller produktdata. Integration betyder alltså att man sammankopplar system för att underlätta sitt arbete.
Affärssystem används för att sammankoppla och integrera IT-system för att underlätta arbetet när man driver en e-handel. Det består av olika funktioner och moduler som lagrar viktig information i en databas.
En orderbekräftelse är en bekräftelse som skickas ut från en leverantör till beställare på att en beställning har mottagits. Med orderbekräftelsen får man ordernummer och kan känna en trygghet i att beställning har gått igenom
En varukorg är där de produkter eller tjänster som en besökare klickat i att de vill köpa hamnar. Det är det sista steget innan en besökare slutför ett köp och indikerar på att besökaren har ett intresse av produkten eller tjänsten
Kunddata är lagrad information om kunder t.ex. ålder, kön, återbesöksfrekvens etc. Det hjälper företag att analyser kunders beteende och på så sätt förstå sin verksamhet och vad som kanske behövs justeras.
Betallösningar är olika betalsätt kunder kan välja mellan när de handlar från din e-handel. Det kan vara genom faktura, delbetalning, direktbetalning etc. Att ha olika typer av betallösningar från kända aktörer skapar en trygghet för kunden och en möjlighet att betala på de sättet som passar dem bäst.
Attribut kallar man de olika egenskaper som en produkt i ens e-handel har. Det kan vara attribut så som färg, vikt, storlek etc. Alla attribut man har för en produkt för att beskriva dess egenskap bildar tillsammans ett attribute set.
Har man har en E-handel så kan man lägga till olika taggar för sina produkter för att kunderna enklare ska hitta vad de söker. Om en besökare är på jakt efter en ryggsäck kan du lägga till taggar såsom “väska” “backpack” etc. ifall kunden skulle söka på något av de orden istället.
Produktinformation är precis som det låter information om produkten i din e-handel. Att ha så mycket produktinformation som möjligt ger konkurrensfördelar och förenklar köp processen för kunden.

Sökmotoroptimering

En statuskod som betyder permanent ompekning och signalerar till sökmotorer såsom Google att en sida har fått en ny URL. 301 redirect är viktigt för att inte förlora länkkraft och den rankning som man har byggt upp med sitt SEO arbete
En statuskod som betyder tillfällig ompekning och signalerar till sökmotorer såsom Google att en sida har fått en tillfällig URL. 302 redirect kan användas vid exempelvis ombyggnad av en sajt eller om man har temporära produkter.
En ALT-text är en beskrivande text till en bild som finns på din webbsida. Meningen med texten är att man ska få en förståelse för vad bilden ska föreställa om den inte skulle ladda. Det är även ett komplement för synskadade som använder skärmläsare. ALT-text är positivt att använda i hänsyn till sökmotorer då det förtydligar vad bilden visar.
Din auktoritet påverkas av vilket rykte du har på nätet. Vilket rykte du har bedömer Google främst utifrån om andra sajter som har hög auktoritet länkar till dig. Ju fler kvalitativa och relevanta länkar din sida får desto bättre. Ditt värde höjs även om du själv länkar till andra sidor med hög auktoritet.
Ankartext är den text som syns när du länkar till en annan sida, med andra ord en länktext. Om du t.ex skriver en text där du vill länka till en sida med information om SEO kommer ordet SEO vara klickbart.
Backlinks är externa länkar och innebär att en annan hemsida länkar till din hemsida. Att ha backlinks från hemsidor med hög kvalitet påverkar hur högt din sida rankar på sökmotorer och är en av de viktigaste faktorerna inom SEO.
En extern länk leder alltid till en annan domän än den som länken syns på. Klickar man på en extern länk kommer man alltså till en annan sida än den man befinner sig på när man klickar.
Interna länkar sker inom samma domän och länkar från en sida till en annan. Det kan vara via menyn eller i löpande texter där man hänvisar till en annan sida genom en klickbar länk.
Bounce rate, även kallat avvisningsfrekvens, är ett mått som mäter hur många procent som endast besöker en sida på din sajt och aldrig klickar sig vidare innan de lämnar.
Black hat handlar om oetisk knep som finns för att lura sökmotorernas algoritmer till en bättre rankning. Att använda sig utav denna metod kan göra att man får bra resultat i början men sedan får problem när man blir avslöjad av sökmotorernas crawler. Det kan leda till att ens sida eller hela webbplatsen blir borttagen och inte visas i sökresultaten längre.
White hat är när man använder sig av etiska metoder som följer sökmotorernas riktlinjer och regler. Man arbetar alltså efter att komma så högt upp i sökresultaten som möjligt genom att följa sökmotorernas algoritmer. Man riskerar därmed aldrig att bli straffad för sitt arbete.
Canonical URL används för att visa sökmotorer vilken sida som ska indexeras om man har fler än en sida med liknande innehåll. Anledningen till att man använder det är för att men inte ska bli straffad för duplicerat innehåll på sin sajt.
Cloaking är ett begrepp som används inom Black hat SEO för att lura sökmotorerna till högre rankning. När man använder sig utav cloaking lurar man sökmotorerna att ens sida ser annorlunda ut än vad den egentligen gör.
Crawler, även känt som spindel eller bot, finns i alla sökmotorer och har i uppgift att kontrollera innehållet på en domän och hur relevant det är till sökorden. Desto bättre relevans ju högre placering får man i sökresultaten.
Crawl budget handlar om hur många och vilka sidor sökmotorernas spindlar kontrollerar och indexerar inom en viss tidsram. Viktigt att tänka på om man har en sajt med många sidor är att de laddar fort så att spindlarna hinner indexera alla. Det är även smart att använda många interna länkar så att spindlarna förstår att det finns fler sidor att kontrollera.
Robots.txt är en textfil som är kopplad till din domän och används för att blockera sökmotorernas spindlar från att indexera sidor eller delar av sidor på din sajt. Det kan handla om sidor med inloggningsuppgifter eller interna dokument som man inte vill ska synas i sökresultaten.
Disallow kan synas i Robots.txt textfiler och är en instruktion som används för att berätta vilka delar av sajten som man inte vill att sökmotorerna ska genomsöka och indexera. Värt att nämna är att detta endast är riktlinjer och behöver inte följas av sökmotorernas spindlar.
Duplicerat innehåll är när en text på din sajt syns mer än en gång antingen internt eller externt. Det betyder att du kanske har samma text på två olika sidor på din sajt eller att en annan sajt har kopierat din text. Detta påverkar ens rankning att synas högt upp i sökresultaten negativt.
Sitemap är en fil som innehåller länkar till alla dina sidor på din webbplats för att göra det enklare för sökmotorernas spindlar att hitta på sajten. Man kan kalla det en webbplatskarta för sökmotorer så att de förstår vilka sidor som finns att indexera.
När man besöker en webbplats begär ens webbläsare information från webbplatsens server för att kunna visa sidan för en. Servern har då olika statuskoder som visas beroende på vilken status sidan har. Det finns mängder med olika statuskoder men den man som användare kanske känner igen mest är 404 och betyder att sidan inte hittades.
Strukturerad data är när man tydligt strukturerar upp innehållet på ens webbplats så att sökmotorernas spindlar enkelt förstår. Den strukturerade datan visas i sin tur upp som “rich snippets” i sökmotorns sökresultat. Ett bra exempel på vad det är kan t.ex vara när du söker efter pannkakor och direkt får upp receptet i sökresultaten.

För att ha en tydlig struktur på sin sajt och göra det enklare både för besökare och sökmotorer att tyda ditt innehåll är det bra att använda rubriktaggar. H1 står för huvudrubrik och bör innehålla relevant innehåll till din text och något av dina sökord. Följt därefter kommer H2 och H3 som är underrubriker.

Strukturerad data är när man tydligt strukturerar upp innehållet på ens webbplats så att sökmotorernas spindlar enkelt förstår. Den strukturerade datan visas i sin tur upp som “rich snippets” i sökmotorns sökresultat. Ett bra exempel på vad det är kan t.ex vara när du söker efter pannkakor och direkt får upp receptet i sökresultaten.
Landningssida är den sida som användaren hamnar på när de besöker din sajt. Målet med att ha en landningssida är för att direkt ge besökaren relevant information i förhållande till det dem sökt efter. Besökaren behöver då inte leta sig runt på ens webbplats vilket förenklar köpbeslutet.
Länkbete är när man har innehåll på sin webbplats som attraherar användare och får dem till att länka till dig. Kort Sagt handlar det bara om att se till att hela tiden ha intressant och uppdaterat innehåll.
Länkbygge sker externt och handlar om att man vill få andra webbplatser att länka till en. Till skillnad från länkbete handlar det inte om innehållet på ens sajt utan istället det man gör off-page för att bygga länkar. Det kan vara att man gästbloggar och länkar till sin sajt eller att något företag man samarbetar med länkar till din sajt.
För att samla Länkkraft vill man ha så många som länkar till en som möjligt. Ju fler länkar man har ju högre position kan man få i sökresultaten. Länkar får ens sida att bli värdefull och pålitligt i sökmotorernas ögon
Länkspam uppstår när man länkar till sajter som inte är relevanta, endast med syfte att få så många länkar som möjligt och därav försöka stärka sin position hos sökmotorerna.
Long tail SEO är en typ av optimerings strategi i förhållande till vilka sökord man använder sig utav. När man arbetar med Long tail jobbar man mer med fraser som består av tre eller fler ord. Konkurrensen för sökordet är då ofta lägre och högre chans till konvertering då relevansen blir väldigt hög för den som söker.
Metabeskrivning är den text som syns under titeln i sökresultatet. Den har ingen större påverkan för ens SEO men är bra för att få användare att bli intresserade och klicka.
Nyckelord är de ord som du vill att din sida ska synas för på sökmotorer. Det är viktigt att välja nyckelord som genererar i relevant trafik till din webbsida så att du får besökare som är intresserade av de tjänster eller produkter du säljer.
Att ha för många nyckelord i sin rubrik eller text som nyckeltäthet står för är aldrig en bra idé. Att försöka få med alla sökord på ett och samma ställe kommer inte göra att man rankar högre i sökresultaten, snarare tvärtom, då sökmotorerna inte ser detta som något positivt.
Organisk trafik är den trafik man får från sökmotorer som inte kostar dig någonting. Det är kostsamt i den bemärkelse att du behöver lägga ner mycket arbete på din SEO, men du betalar ingenting för det så som med annonser och liknande för att ranka högt.
Off-page SEO innefattar de faktorer utanför din webbplats som påverkar din synlighet på sökmotorer. Exempel på det är externa länkar som länkar till din sajt.
På sökmotorer säger man att man vill ranka så högt som möjligt för att få besökare till sin webbplats. Detta betyder att man vill synas så högt upp som möjligt i resultaten när någon söker på något av dina nyckelord.
När man arbetar med SEO finns det många saker att tänka på för att ranka högt, så kallade rankingfaktorer. För att nämna några är det viktigt att tänka på sitt innehåll, hastighet på sajten, nyckelord, användarupplevelse m.fl.
Beteckningen SERP står för Search Engine Results Page och är den sida du får upp med resultat när du söker efter något i en sökmotor. Som marknadsförare vill man alltså hamna så högt som möjligt i sökmotorns SERP, alltså ranka högt.
Sidtitel är den klickbara länk som syns i sökresultaten när din webbsida visas. En sidtitel ska vara informativ och locka användare att besöka din sajt.
Sökvolym, även kallat sökfrekvens, är hur många sökningar som görs på ett visst sökord under en begränsad tidsperiod. Med Googles verktyg “sökordsplaneraren” kan man se hur populärt ett sökord är och utifrån det se om det är relevant att använda.
Utvalda utdrag, känt som featured snippets på engelska, är utdrag från ens innehåll som syns direkt i sökresultaten. Det ska göra det enklare för den som söker att se om sidan har relevant information utifrån det man söker på.
Webbplatshastighet har och göra med hur snabbt din webbplats laddar och hastigheten när man klickar runt på din sida. Ens webbplatshastighet påverkar både din rakning när sökmotorernas spindlar scannar sidan och även besökares tålamod.